CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Decay Characteristics of some Neutron-rich Lanthanide Nuclides Obtained by SISAK Technique

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
Inorg. Nucl. Chem. Lett. 10, p. 753-762. (1974)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: RADIOACTIVITY {+147},{+148}Ce,{+144}La,{+148}Pr; measured T{-1/2},E|g,I|g,|g|g-coin. {+146}La measured E|g,I|g,|g|g-coin. {+144},{+146}Ce deduced levels.Denna post skapades 2008-02-19. Senast ändrad 2008-02-19.
CPL Pubid: 68348

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur