CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Half-life of 150Ce Obtained by SISAK Technique

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
Inorg. Nucl. Chem. Lett. 10, p. 499-504. (1974)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-19. Senast ändrad 2008-02-19.
CPL Pubid: 68347

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur