CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Performance study of 48 road-aged commercial three way catalytic converters

Dongmei Zhao ; A Chan (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Evert Ljungström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi ; Institutionen för kemi)
Water, Air, and Soil Pollution Vol. 169 (2005), p. 255-273.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-18. Senast ändrad 2010-01-26.
CPL Pubid: 68329

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi (2001-2011)
Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Catalysts for automotive exhaust cleaning -Aspects on TWC deactivation and lean NOx reduction