CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

ULiAS4-Experimental validation of a software that models ultrasonic wave propagation through an anisotropic weld

SKI Report 2008:05

Håkan Wirdelius (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Avancerad oförstörande provning) ; Gert Persson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Avancerad oförstörande provning) ; Kenneth Hamberg (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Avancerad oförstörande provning)
SKI Report 2008:05 (1104-1374). 2008:05, p. 30. (2008)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-18. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 68320

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Avancerad oförstörande provning (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur