CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Improved time series prediction using evolutionary algorithms for the generation of feedback connections in neural networks

Erik Hulthén (Institutionen för maskin- och farkostteknik, Arbetsenheten för mekatronik) ; Mattias Wahde (Institutionen för maskin- och farkostteknik, Arbetsenheten för mekatronik)
Proceedings of Computational Finance and its Applications (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: time series prediction, evolutionary algorithms, neural networks


The paper is available from WIT Press (www.witpress.co.uk).Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 6830

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och farkostteknik, Arbetsenheten för mekatronik (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur