CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the Aerodynamics of Car Body Vibrations of High-Speed Trains Cruising inside Tunnels

Ben Diedrichs ; Sinisa Krajnovic (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Mats Berg
Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics (1994-2060 and 1997-003X). Vol. 2 (2008), 1, p. 51-75.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: train aerodynamics, tunnel aerodynamics, tail vehicle oscillation, flow-induced vibrations, lateral ride comfort, ride instability, large eddy simulationDenna post skapades 2008-02-18. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 68291

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur