CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Liquid permeability of an anisotropic fiber web

Johan Håkanson ; Staffan Toll (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Staffan Lundström
Textile Research Journal Vol. 75 (2005), 4, p. 304-311.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 6829

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur