CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Statistical analysis of catalyst data

Urban Hjorth (Institutionen för matematisk statistik) ; A Chan (Institutionen för oorganisk miljökemi) ; Dongmei Zhao ; Evert Ljungström
ENVIRONMETRICS Vol. 13 (2002), p. 831-846.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-15. Senast ändrad 2010-01-26.
CPL Pubid: 68287

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematisk statistik (2002-2004)
Institutionen för oorganisk miljökemi (1900-2004)
Institutionen för kemi (2001-2011)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur