CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On sugar signalling in Saccharomyces cerevisiae

Daniel Bosch (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär mikroskopi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2008. ISBN: 978-91-7291-981-5.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2008-02-15. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 68281

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär mikroskopi (2008-2014)

Ämnesområden

Cell- och molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2008-04-04
Tid: 10.00
Lokal: KB-salen
Opponent: Arle Kruckeberg

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 2662