CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Erfarenheter av boendemedverkan kring VA-lösningar i planeringsprocessen

Tommy Lundberg ; Henriette Söderberg (Institutionen för arkitektur) ; Jaan-Henrik Kain (Institutionen för arkitektur)
Stockholm : Regionplane- och trafikkontoret, 2005.
[Rapport]


Denna post skapades 2008-02-15. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 68277

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Vattenteknik
Annan samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur