CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Time Reversal Near Field Beamforming for Microwave Hyperthermia

Hana Trefna (Institutionen för signaler och system)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2008.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: microwave hyperthermia, treatment planning, time reversal, annular phased array, patch antenna, deep seated tumoursDenna post skapades 2008-02-14.
CPL Pubid: 68260

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Medicinsk teknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2008-03-05
Tid: 13:00
Lokal: EB-salen, Hörsalsvägen 11, Chalmers Tekniska Högskola
Opponent: Gerald van Rhoon