CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Compensation for Nonlinearity in a Hammerstein System Using the Coherence Function with Application to Nonlinear Acoustic Echo Cancellation

K. Shi ; G.T. Zhou ; Mats Viberg (Institutionen för signaler och system)
IEEE Trans. SP p. 5853-5858. (2007)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-14. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 68251

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Signalbehandling

Chalmers infrastruktur