CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards modelling and design of magnetostrictive electric generators

Viktor Berbyuk (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Jayesh Sodhani (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
J. Computers and Structures (0045-7949). Vol. 86 (2008), 3-5, p. 307-313.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The paper deals with application of giant magnetostrictive materials for power harvesting from vibration. Mathematical modelling and design of magnetostrictive electric generators (MEG) are considered. The mathematical model, original MEG and test rig have been developed for simulation and experimental study of conversion of mechanical energy of vibration into electrical energy using Terfenol-D as an active material. Simulation and experimental results have confirmed functionality of designed MEG. Generator using Terfenol-D rod with 50 mm in length and 15 mm in diameter has shown efficiency of the transduction processes up to 25% with maximum power generation up to 240 W.

Nyckelord: Magnetostriction; Vibration; Power harvesting; Villari effect; Modelling; Electric generator; Terfenol-DDenna post skapades 2008-02-13. Senast ändrad 2017-07-06.
CPL Pubid: 68240

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik
Övrig teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur