CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The influence of the formation of Platinum oxide and the dispersion on the NO oxidation and NO2 dissociation on Pt/Al2O3 and Pt/BaO/Al2O3

Louise Olsson (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Kemisk reaktionsteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Erik Fridell (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Journal of Catalysis Vol. 210 (2002), p. 340.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-13. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 68230

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Kemisk reaktionsteknik (2002-2004)
Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur