CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Effect of a Changing Gas Composition on the Ability of Supported Pt Catalysts to Oxidize NO to NO2 under Lean Exhaust Gas Conditions

Louise Olsson (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Kemisk reaktionsteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Miroslava Abdul-Milh ; Hanna Karlsson ; Peter Thormählen (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Edward Jobson ; Andreas Hinz
Topics in Catalysis Vol. 30/31 (2004), p. 85.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-13. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 68227

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Kemisk reaktionsteknik (2002-2004)
Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur