CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Mechanism for NOx Storage

Erik Fridell (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Hans Persson (Institutionen för teknisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Björn Westerberg (Institutionen för kemisk reaktionsteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Louise Olsson (Institutionen för kemisk reaktionsteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Magnus Skoglundh (Institutionen för teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Catalysis Letters (1011-372X). Vol. 66 (2000), 1-2, p. 71-74.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The mechanisms for storing of NOx in platinum-barium-alumina catalysts during lean-rich transients are investigated. Oxidation of NO to NO2 is found to be an important step. NO2 is found to be important for oxidation of the catalyst or of nitrites to form nitrates. NOx is then stored in the form of surface nitrates. FTIR studies show no formation of bulk nitrates in these experiments.

Nyckelord: lean burn; nitrogen oxides; NOx storage catalyst; platinum; barium; NO2; surface nitratesDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2008-02-13. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 68224

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)
Institutionen för kemisk reaktionsteknik (1972-2001)
Institutionen för teknisk ytkemi (1999-2003)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur