CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A kinetic study of NOx reduction over Pt/SiO2 model catalysts with hydrogen as the reducing agent

Anna Lindholm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik) ; Neal Currier ; Aleksey Yezerets ; Louise Olsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Topics in Catalysis Vol. 42-43 (2007), 1-4, p. 83-89.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-13. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 68220

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik (2005-2014)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Kinetic Studies of NOx Storage and Reduction Catalysts - Flow Reactor Experiments and Microkinetic Modeling