CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Identification of adsorbed species on Cu-ZSM-5 under NH3 SCR conditions

Hanna Sjövall (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik) ; Erik Fridell (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Richard Blint ; Louise Olsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Topics in Catalysis Vol. 42-43 (2007), 1-4, p. 113-117.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-13. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 68209

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik (2005-2014)
Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Selective Catalytic Reduction of NOx with NH3 - Kinetic Modeling and Experimental Studies using Zeolite Based Catalysts