CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kinetic modelling in automotive catalysis

Louise Olsson (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Kemisk reaktionsteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Bengt Andersson (Institutionen för kemi och biovetenskap)
Topics in Catalysis Vol. 29 (2004), 1-4, p. 89.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-13. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 68194

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Kemisk reaktionsteknik (2002-2004)
Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för kemi och biovetenskap (1900-2005)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur