CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Selective Catalytic Reduction of NOx with NH3 over Cu-ZSM-5 – The Effect of Changing the Gas Composition

Hanna Sjövall (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik) ; Louise Olsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Erik Fridell (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Richard Blint
Applied Catalysis B: Environmental Vol. 64 (2006), 3-4, p. 180.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-13. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 68187

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik (2005-2014)
Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Selective Catalytic Reduction of NOx with NH3 - Kinetic Modeling and Experimental Studies using Zeolite Based Catalysts