CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Model studies of NOx storage and sulphur deactivation of NOx storage catalysts

Erik Fridell (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Hans Persson (Institutionen för teknisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Louise Olsson (Institutionen för kemisk reaktionsteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Björn Westerberg (Institutionen för kemisk reaktionsteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Annika Amberntsson (Institutionen för teknisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Magnus Skoglundh (Institutionen för teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Topics in Catalysis (1022-5528). Vol. 16-17 (2001), 1-4, p. 133-137.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The storage of NOx under lean conditions in model NOx storage catalysts as well as the deactivation by sulphur have been studied. We find that NO2 plays an important role in the storage mechanism as an oxidising agent. Two different mechanisms for this are discussed: the formation of surface peroxides and the oxidation of nitrites to nitrates, FTIR studies show that NOx is stored as surface nitrates, The sulphur deactivation is found to be more severe when SO2 is added during the rich phase than when SO2 is added during the lean period. FTIR shows the formation of bulk sulphates both under lean and rich conditions.

Nyckelord: NOx reduction; lean-burn; NOx storage; sulphur deactivation; storage mechanismDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2008-02-13. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 68185

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)
Institutionen för kemisk reaktionsteknik (1972-2001)
Institutionen för teknisk ytkemi (1999-2003)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Kemi
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur