CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Least-squares based channel estimation for MIMO relays

Panagiota Lioliou (Institutionen för signaler och system) ; Mats Viberg (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
Proceedings in International ITG Workshop on Smart Antennas (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-02-12. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 68155

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)
Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Signalbehandling

Chalmers infrastruktur