CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Conditionally averaged balance equations for modeling premixed turbulent combustion in flamelet regime

Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
Combustion and Flame Vol. 152 (2008), 4, p. 529-547.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-11.
CPL Pubid: 68125

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur