CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Catalytic Burner Device

Tomas Grönstedt (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Richard Avellán (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
(2007)
[Patentansökan]

The invention relates to gas turbine engine comprising a first flow passage, and main combustion means in the first flow passage. The engine further comprises a second flow passage, and first catalytic combustion means in the second flow passage, wherein the second flow passage can communicate with the first flow passage at at least one upstream passage junction upstream of the main combustion means and upstream of the first catalytic combustion means, and the second flow passage can communicate with the first flow passage at at least one downstream passage junction downstream of the main combustion means and downstream of the first catalytic combustion means.

Nyckelord: Catalytic inter turbine burning, post catalytic main combustor catalytic combustionDenna post skapades 2008-02-07. Senast ändrad 2009-05-26.
CPL Pubid: 68089

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Farkostteknik

Chalmers infrastruktur