CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Construction contractors integrating into facilities management

Jan Bröchner (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management)
Facilities (0263-2772). Vol. 26 (2008), 1/2, p. 6-15.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: facilities, innovation, construction industry, SwedenDenna post skapades 2008-02-07. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 68083

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur