CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Circuit Level Substrate Modelling and Substrate Noise Analysis

Shiva P. Kagganti (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik)
2004.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2008-02-05.
CPL Pubid: 68017

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik (2003-2006)

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2004-04-23
Tid: 13:15
Lokal: Luftbryggan
Opponent: Tekn. Dr. Magnus Wiklund

Ingår i serie

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. 500L