CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Measurements of the wall jet characteristics by particle image velocimetry

Valery Chernoray (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; M.V. Litvinenko
Proc. Int. Conf. on Methods of Aerophys. Research, Novosibirsk, Russia p. 69-71. (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-02-04. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 67982

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur