CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Control of Lambda-structure transformation into a turbulent spot by means of riblets

Yu.A. Litvinenko ; Valery Chernoray (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; V.V. Kozlov ; Lennart Löfdahl (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; G.R. Grek
Proc. Int. Conf. on Methods of Aerophys. Research, Novosibirsk, Russia, p. 152–156. (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-02-04.
CPL Pubid: 67981