CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Longitudinal structures in the near field of the plane wall-jet

Valery Chernoray (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; M.V. Litvinenko ; Yu.A. Litvinenko ; V.V. Kozlov ; E.E. Cherednichenko
Thermophys. Aeromech. (1531-8699). Vol. 14 (2007), 4, p. 545-553.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-04. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 67978

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur