CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards incubator facilitation of technology transfer

Lise Aaboen (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management) ; Peter Lindelöf ; Hans Löfsten (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management)
International Journal of Management and Enterprise Development Vol. 5 (2008), 3, p. 331-355.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-04. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 67975

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur