CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Grouting in the Nygård Tunnel: Pre-Grouting Design for Drip Sealing and Evaluation

Christian Butron (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Gunnar Gustafson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Johan Funehag (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2008. - 67 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2008-02-01. Senast ändrad 2008-04-09.
CPL Pubid: 67949