CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Proceedings of the Third International Conference on High-Performance Embedded Architectures and Compilers

Per Stenström (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Michel Dubois ; Manolis Katevenis ; Rajiv Gupta
(2008)
[Bok, med redaktör]


Denna post skapades 2008-02-01. Senast ändrad 2008-02-25.
CPL Pubid: 67935

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Datorteknik

Chalmers infrastruktur