CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Improving Power Efficiency of D-NUCA Caches

Alessandro Bardine ; PieroFrancesco Foglia ; G Gabrielli ; Per Stenström (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Antonio Prete
ACM Computer Architecture News (2007)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-01. Senast ändrad 2010-10-11.
CPL Pubid: 67931

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Datorteknik

Chalmers infrastruktur