CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Paradigm Shift to Multi-Cores: Opportunities and Challenges

Per Stenström (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
Applied and Computational Mathematics Vol. 6 (2007), 2, p. 253-257.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-01.
CPL Pubid: 67927

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Datorteknik

Chalmers infrastruktur