CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

ILES and LES of Complex Engineering Flows

Christer Fureby (Extern ; Institutionen för sjöfart och marin teknik)
ECCOMAS CFD 2006, TU Delft, Delft, The Netherlands (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-02-01.
CPL Pubid: 67922

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur