CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On LES and DES of Wall Bounded Flows

Christer Fureby (Extern ; Institutionen för sjöfart och marin teknik)
Ercoftac Bulletin 72, (2007)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-01.
CPL Pubid: 67921

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur