CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nanoclay plating of cellulosic fiber surfaces

Tom Lindström ; Karl Banke ; Tomas Larsson ; Gunborg Glad-Nordmark ; Antal Boldizar (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Journal of Applied Polymer Science Vol. 108 (2008), p. 887-891.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Deposition, montmorillonite, cellulose fiber, composite, nanocomposite, surface modificationDenna post skapades 2008-01-31.
CPL Pubid: 67918

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik
Ytbehandlingsteknik

Chalmers infrastruktur