CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reaction-Diffusion Processes in Nanofluidic Networks

Ludvig Lizana (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2008. ISBN: 978-91-7385-082-7.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: Diffusion, Reactions, Network, NanotechnologyDenna post skapades 2008-01-31. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 67913

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Biologisk fysik
Biofysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2008-03-14
Tid: 10:15
Opponent: Jacques Prost

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 2763