CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Anordning för skydd mot laserstrålning

Cesar Lopes ; Sören Svensson ; Stefan Björkert ; Lars Öhrström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
(2007)
[Patent]


Denna post skapades 2008-01-30. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 67906

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur