CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimization of narrow bandgap HEMTs for low-noise and low-power applications

Mikael Malmkvist (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2008. ISBN: 978-91-7385-059-9.- 72 s.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2008-01-29. Senast ändrad 2017-10-31.
CPL Pubid: 67877