CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

100 GSample/s optical real-time sampling system with Nyquist-limited bandwidth

Mats Sköld (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Mathias Westlund (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Henrik Sunnerud (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Proceedings European Conference on Optical Communication Vol. 6 (2007), p. 55-56.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-01-29. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 67868

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Fotonik

Chalmers infrastruktur