CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Embedded Hardware Description Languages: Exploring the Design Space

Koen Claessen (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)) ; Gordon Pace
Hardware Design and Functional Languages (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-01-28.
CPL Pubid: 67826

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)

Ämnesområden

Programvaruteknik

Chalmers infrastruktur