CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Novel Crystalline Microporous Semiconducting Materials

Alexander Shulman (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2008. ISBN: 978-91-7385-074-2.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2008-01-25. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 67789

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi
Kemiteknik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2008-02-29
Tid: 13:15
Lokal: KA
Opponent: Prof. Karl Petter Lillerud

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 2755