CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The selection of sharing ratios in target cost contracts

Ulrika Badenfelt (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management)
Engineering, Construction and Architectural Management (0969-9988). Vol. 15 (2008), 1, p. 54-65.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: target costs, risk management, Sweden, contracts, construction industryDenna post skapades 2008-01-25.
CPL Pubid: 67788

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Företagsekonomi
Allmän avtalsrätt

Chalmers infrastruktur