CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Product Offerings in Customer-Supplier Relationships.

Stefan Karlsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
Presented at the 16th Nordic Workshop of Interorganisational Research, August 18-20, Herning, Denmark (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-01-23.
CPL Pubid: 67725

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur