CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Natural Convection Boundary Layer in a 5:1 Cavity

Darioush Gohari Barhaghi (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
Physics of fluids Vol. 19 (2007), 125106,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

FulltextDenna post skapades 2008-01-23. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 67699

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur