CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

EG:s grönbok och kulturmiljön

Ola Wetterberg (Sektionen för arkitektur) ; Hans Bjur (Sektionen för arkitektur)
Kulturmiljövård 4, (1992)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2008-01-23.
CPL Pubid: 67661

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Bebyggelsevård
Samhällsbyggnadsteknik
Kulturstudier

Chalmers infrastruktur