CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Garbage in the Cities. Some remarks on the Economy of Solid Waste Removal and Recycling i Gothenburg 1860-1930

Ola Wetterberg (Sektionen för arkitektur)
Book of proceedings, IAPS 14 (1996)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-01-23.
CPL Pubid: 67659

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Teknik och social förändring
Teknikhistoria
Teknik och kultur
Teknik- och industrihistoria

Chalmers infrastruktur