CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vallgravsstråket, värt att skydda

Ola Wetterberg (Sektionen för arkitektur)
Samhällsplaneringen som kulturvårdare (1996)
[Kapitel]


Denna post skapades 2008-01-23.
CPL Pubid: 67654

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Bebyggelsevård
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur