CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kulturmiljövård utan återvändo?

Ola Wetterberg (Institutionen för arkitekturens teori och historia)
Kulturmiljövård 4, (1990)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2008-01-22.
CPL Pubid: 67651

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitekturens teori och historia (1900-2003)

Ämnesområden

Bebyggelsevård
Husbyggnad
Kulturstudier

Chalmers infrastruktur